Fakta om boligkjøp

Kostnader i forbindelse med kjøp

Kostnader:

Grunnervervelsesskatt til tysk stat 6,0%
Notarkostnader ca. 1,0%
Tinglysning ca. 0,5%
Salær til tysk eiendomsmegler opp til 7,14% (inkl. 19% moms)

Advokat

I tillegg til overnevnte gebyrer anbefaler vi at kjøper besørger en advokat som sikrer at alt det juridiske er i orden. Vi har kontakt med dyktige advokater i Berlin så vel som i Danmark.

Notaren

Skal det med bindende virkning gjøres avtale om overdragelse av fast eiendom i Tyskland, skal det skje med et dokument opprettet av og for en tysk notar. Muntlige eller skriftlige avtaler, som ikke er inngått for en notar, er ikke rettsgyldige og dermed uforpliktende.

Notaren er en partsnøytral person, som skal sikre at formalia ved eiendommens overdragelse til kjøper og betaling av kjøpsprisen blir overholdt. Notaren skal kjøper finne og betale selv. I perioden fra man har sett boligen til man sitter hos notaren, kan man altså risikere at boligen blir solgt til andre. Visse eiendomsmeglere opererer med reservasjonsgebyr.

Som kjøper skal man skaffe seg de nødvendige dokumenter i forbindelse med et kjøp. Noen selgere er flinke til å utlevere årsregnskap, referater m.m. fra eiendommen, mens andre selgere tar lettere på tingene og ikke har det travelt med å utlevere disse dokumentene. Eiendomsmegleren har intet med denne delen å gjøre.

Boligkjøp i Tyskland skjer kontant. Det vil si at kjøper skal ha kontroll på finansieringen før notarmøtet. Hele kontantbeløpet forfaller normalt til betaling mellom 2-4 uker etter møtet med notaren.

I forbindelse med overdragelsen av eiendommen skal kjøper selv sørge for å bestille abonnement på vann, strøm, varme m.m.

Skal det være lett og effektivt? Kontakt Berlinmegleren.