Eiendom leksikon

Search for term:

Abgeschlossenheitsbescheinigung: Afsondrethed certifikat

Etter tysk lov er dette en attest som bekrefter at en selveierleilighet eller en deleierleilighet er tilstrekkelig adskilt fra andre leiligheter og rom i en bygning i overensstemmelse med den tyske boligloven. Adskillelsen gjøres f.eks. med vegger og tak. Videre er det et krav om at man må ha en adgang til leiligheten som kan stenges med lås. Attesten utstedes av en bygningsinspektør. Denne er også ansvarlig for byggetillatelsen og bygningsinspeksjonen.