Eiendom leksikon

Search for term:

Gemeinschaftseigentum: Felleseiendom

Til felleseiendom regnes alle de deler som ikke regnes som individuell eiendom, som f.eks. bygninger og trappeoppganger eller vaskerom og fyrrom. Retten til å benytte seg av denne felleseiendommen oppnår kjøperen automatisk ved kjøp av en leilighet.

Grundbuch: Grunnbok

I grunnboken fastsettes eiendomsforholdene samt rettighetene og forpliktelsene tilknyttet en eiendom i skriftlig eller elektronisk form. Det er en offentlig fortegnelse over eiendommer og inneholder blant annet opplysninger om eierne av de aktuelle eiendommene. Det gjør det også mulig for berettigede tredjeparter å få et innblikk i eiendomsforholdene.

Hypothekendarlehen: Pantelån

Et pantelån er et langsiktig lån som sikres gjennom pant. Pant innebærer en lavere risiko for långiveren og dermed blir rentene lavere sammenlignet med andre låneformer. Denne garantien får man ved å føre panten inn i grunnboken.

Immobilie: Fast eiendom

Med immobilia eller fast eiendom betegnes «urørlig gods», slik som en tomt eller et byggverk (bygning, leilighet). Dersom man snakker om en tomt, betegnes en fast eiendom også som «Liegenschaft».

Instandhaltungsrücklage: Vedlikeholdsreserver

Vedlikeholdsreservene betegner en finansiell foranstaltning som skal dekke utbedring av fremtidige mangler og skader, slik som under oppussing. For selveierleiligheter samler bestyreren inn beløpene som man har blitt enig om på selveiermøtet (også etter loven). Oppbyggingen av en tilstrekkelig vedlikeholdsreserve er en av oppgavene til en forskriftsmessig forvaltning og er allerede inkludert i boutgiftene som man regelmessig betaler.

Jahresabrechnung: Årsregnskap

I årsregnskapet setter bestyreren i boligsameiet opp og sammenligner inntektene og utgiftene i løpet av et år. Det må inneholde et totalregnskap og individuelle regnskap for enkeltleilighetene. Til dette regnes blant annet vannutgifter, strømutgifter til felles belysning og avfallshåndtering.

Kapitalanlageimmobilie: Kapitalinvestering

Kapitalinvestering betegner fast eiendom til investeringsformål i motsetning til eget forbruk.

Katasteramt: Matrikkelkontoret

Matrikkelkontoret måler opp de enkelte eiendommene og fører disse inn i en lokal matrikkel. Den største matrikkelenheten kalles «Gemarkung». De oppmålte områdene betegnes som «Flure» (jordstykker) og Flurstücke/Katasterparzelle (parseller). Før man kjøper en eiendom, kan man få opplysninger om eiendommens beliggenhet, matrikkelnummer og bruk i matrikkelkartet.

Lageplan: Situasjonsplan

En situasjonsplan er en fremstilling av et objekt som viser dets forhold til sin beliggenhet og omgivelser. For å kunne sende inn en byggesøknad er det nødvendig med en situasjonsplan for eiendommen som viser avgrensningene for eiendommen og den planlagte bygningen.

Löschungsbewilligung: Godkjennelse av sletting

Med en godkjennelse av sletting erklærer en kreditor, etter at lånet er tilbakebetalt, at en pantegjeld er slettet fra grunnboken. Denne godkjennelsen er ifølge matrikkelloven påkrevd for å kunne slette en pantegjeld og må finnes i et offentlig dokument.