Eiendom leksikon

Search for term:

Mietkaution: Depositum

Depositumet utgjør vanligvis tre måneders leie og gir utleieren en sikkerhet siden utleieren kan bruke depositumet til å dekke leie som ikke er betalt eller reparasjoner og utbedring av skader. Etter at leieforholdet er avsluttet må depositumet inkl. renter overføres til den tidligere leietageren.

Mietspiegel: Leieoversikt

Leieoversikten sammenligner lokale leiepriser i privatfinansierte boliger. Det gir et overblikk over hvor leien er høy.

Miteigentumsanteil: Medeierandel

Medeierandelen er den andelen en eier eier av felleseiendommen (f.eks. tomten, trappeoppgangen osv.). Dette blir fastsatt i delingserklæringen.

Notar

En notar godkjenner bl.a. eiendomskontrakter og har taushetsplikt og må være upartisk. En notar er utdannet jurist, noe som sikrer at han er i stand til å opplyse partene om de rettslige følgene av en kjøpekontrakt. Han er forpliktet til å opplyse begge parter på samme måte om følgene av handelen. I tillegg til ren opplysning har han til oppgave å sørge for at begge parter forstår kjøpekontrakten fullt ut.

Notaranderkonto: Depotkonto

En notar kan opprette en depotkonto som kjøpesummen overføres til. Dette forhindrer sammenblanding med andre beløp og skaper en oversiktlig og rettslig sikker gjennomføring av kjøpet og gir dessuten en sikker overdragelse av eiendommen til kjøperen.

Nutzfläche: Sekundærareal

Som sekundærareal regner man arealet som ikke regnes som boreal, f.eks. loftsrom, kjellere og trappeoppganger.

Objektrendite: Eiendomsavkastning

Eiendomsavkastning er et begrep som skriver seg fra eiendomsmeglerbransjen. Det representerer forholdet mellom netto utbytte og kostnadene ved anskaffelse av en fast eiendom. Det gir dermed et grovt overblikk over hvorvidt en eiendomsinvestering lønner seg økonomisk. Jo høyere avkastningene er, desto mer attraktiv er eiendomsinvesteringen. Man skal merke seg at en tidlig høy eiendomsavkastning kan bli spist opp av nødvendige verdibevarende investeringer i fremtiden.

Planungskosten: Planleggingskostnader

Planleggingskostnader omfatter godtgjøring til arkitekter, bygningsingeniører og andre som tar del i planleggingen. De regnes som en del av de totale byggekostnadene.

Refurbishment: Renovering

Refurbishment er en moderne måte å pusse opp en eiendom på på forskjellige nivåer. Til dette hører kreativ og bærekraftig modernisering, optimalisering og reposisjonering.

Renovierung: Renovering

Med renovering menes tiltak for å reparere og utbedre feil og mangler i bygninger. Under renovering blir skader som er oppstått på grunn av slitasje reparert. I tillegg kan det involvere estetiske utbedringer, noe som reguleres i leiekontrakten.