Eiendom leksikon

Search for term:

Wohngeld: Boutgifter

Medlemmene i et boligsameie må med regelmessige mellomrom betale faste forskudd. I utregningen av boutgiftene (også husutgiftene) er alle kostnader inkludert i overensstemmelse med budsjettet. Den enkelte eier kan ved utleie til en viss grad viderebelaste boutgiftene til leietageren. Dette er da «tilleggskostnader ved leie som kan fordeles». I en annen sammenheng betegner begrepet Wohngeld en støtte til betaling av leie for personer med lav inntekt som blir beregnet, bevilget og utbetalt av boligkontorene. Berettigede personer må sende en søknad dit.

Zwischenfinanzierung: Mellomfinansiering

Med mellomfinansiering mener man kortsiktig og mellomlangsiktig fremskaffelse av kapital som på et senere tidspunkt vil bli avløst av såkalt sluttfinansering.