Eiendom leksikon

Search for term:

Baubeschreibung: Byggebeskrivelse

Byggebeskrivelsen er en detaljert beskrivelse av bygningen som skal bygges. Der fører man også opp de nødvendige materialene og måten bygningen skal oppføres på. Dersom det dreier seg om privat eiendomsfinansiering, så hører byggebeskrivelsen til grunnlaget som en byggherre eller en eiendomskjøper må fremvise for sin bank for å få godkjent et lån. Den utgjør dermed en viktig del av en byggekontrakt. Dessuten er byggebeskrivelsen helt avgjørende når et tomtekjøp eller et kjøp fra en eiendomsutvikler kommer i forbindelse med byggingen.

Betriebskosten: Driftskostnader

Med driftskostnader mener man de kostnadene som oppstår under løpende drift og vedlikehold av en eiendom. Til dette hører blant annet kostnader til oppvarming, forsikringsutgifter, reparasjoner og eiendomsskatt.