Eiendom leksikon

Search for term:

Darlehensgebühr: Lånegebyr

Lånegebyret er et gebyr som skal betales når et lån stilles til disposisjon. Lånegebyrets sum fastsettes på forhånd ved en avtale mellom en långiver og en låntager. Det beregnes i de fleste tilfeller på grunnlag av lånesummen og angis som en prosent av denne. Lånegebyret blir som regel direkte belastet lånekontoen. Lånegebyret betales i månedlige avdrag som omfatter en rentedel og en tilbakebetalingsdel. Til rentedelen regnes i dette tilfellet også lånegebyret siden den effektive renten som omfatter alle lånekostnadene her er medregnet.