Eiendom leksikon

Search for term:

Eigenkapital: Egenkapital

Egenkapital omfatter de midler som en kjøper selv må skaffe til veie for å kjøpe en eiendom. Dette omfatter blant annet kontanter og oppsparte midler.

Eigentümergemeinschaft (WEG): Boligsameie

Alle leilighetseiere i et leilighetskompleks utgjør til sammen et boligsameie. Det kan ikke oppløses da dette er bestemt ved lov. Alle parter må treffe beslutninger i fellesskap og representeres utad av en bestyrer (WEG-bestyrer).

Energieausweis: Energiattest

Energiattesten kan anses som et kvalitetsstempel for fast eiendom. Akkurat som med hvitevarer angir den hvilken energieffektivitetsklasse en eiendom tilhører.