Eiendom leksikon

Search for term:

Finanzierungsplan: Finansieringsplan

Ved hjelp av finansieringsplanen beregner man behovet for lån. På den måten kan kjøperen se hvor stor finansiell belastning han kan vente seg.

Fremdkapital: Lånekapital

Lånekapital omfatter alle finansieringsmidler som blir stilt til rådighet for finansieringen av en eiendom, slik som lån fra banker, boligbyggelag, forsikringer eller private tredjeparter.