Eiendom leksikon

Search for term:

Gemeinschaftseigentum: Felleseiendom

Til felleseiendom regnes alle de deler som ikke regnes som individuell eiendom, som f.eks. bygninger og trappeoppganger eller vaskerom og fyrrom. Retten til å benytte seg av denne felleseiendommen oppnår kjøperen automatisk ved kjøp av en leilighet.

Grundbuch: Grunnbok

I grunnboken fastsettes eiendomsforholdene samt rettighetene og forpliktelsene tilknyttet en eiendom i skriftlig eller elektronisk form. Det er en offentlig fortegnelse over eiendommer og inneholder blant annet opplysninger om eierne av de aktuelle eiendommene. Det gjør det også mulig for berettigede tredjeparter å få et innblikk i eiendomsforholdene.