Eiendom leksikon

Search for term:

Immobilie: Fast eiendom

Med immobilia eller fast eiendom betegnes «urørlig gods», slik som en tomt eller et byggverk (bygning, leilighet). Dersom man snakker om en tomt, betegnes en fast eiendom også som «Liegenschaft».

Instandhaltungsrücklage: Vedlikeholdsreserver

Vedlikeholdsreservene betegner en finansiell foranstaltning som skal dekke utbedring av fremtidige mangler og skader, slik som under oppussing. For selveierleiligheter samler bestyreren inn beløpene som man har blitt enig om på selveiermøtet (også etter loven). Oppbyggingen av en tilstrekkelig vedlikeholdsreserve er en av oppgavene til en forskriftsmessig forvaltning og er allerede inkludert i boutgiftene som man regelmessig betaler.