Eiendom leksikon

Search for term:

Kapitalanlageimmobilie: Kapitalinvestering

Kapitalinvestering betegner fast eiendom til investeringsformål i motsetning til eget forbruk.

Katasteramt: Matrikkelkontoret

Matrikkelkontoret måler opp de enkelte eiendommene og fører disse inn i en lokal matrikkel. Den største matrikkelenheten kalles «Gemarkung». De oppmålte områdene betegnes som «Flure» (jordstykker) og Flurstücke/Katasterparzelle (parseller). Før man kjøper en eiendom, kan man få opplysninger om eiendommens beliggenhet, matrikkelnummer og bruk i matrikkelkartet.