Eiendom leksikon

Search for term:

Lageplan: Situasjonsplan

En situasjonsplan er en fremstilling av et objekt som viser dets forhold til sin beliggenhet og omgivelser. For å kunne sende inn en byggesøknad er det nødvendig med en situasjonsplan for eiendommen som viser avgrensningene for eiendommen og den planlagte bygningen.

Löschungsbewilligung: Godkjennelse av sletting

Med en godkjennelse av sletting erklærer en kreditor, etter at lånet er tilbakebetalt, at en pantegjeld er slettet fra grunnboken. Denne godkjennelsen er ifølge matrikkelloven påkrevd for å kunne slette en pantegjeld og må finnes i et offentlig dokument.