Eiendom leksikon

Search for term:

Mietkaution: Depositum

Depositumet utgjør vanligvis tre måneders leie og gir utleieren en sikkerhet siden utleieren kan bruke depositumet til å dekke leie som ikke er betalt eller reparasjoner og utbedring av skader. Etter at leieforholdet er avsluttet må depositumet inkl. renter overføres til den tidligere leietageren.

Mietspiegel: Leieoversikt

Leieoversikten sammenligner lokale leiepriser i privatfinansierte boliger. Det gir et overblikk over hvor leien er høy.

Miteigentumsanteil: Medeierandel

Medeierandelen er den andelen en eier eier av felleseiendommen (f.eks. tomten, trappeoppgangen osv.). Dette blir fastsatt i delingserklæringen.