Eiendom leksikon

Search for term:

Notar

En notar godkjenner bl.a. eiendomskontrakter og har taushetsplikt og må være upartisk. En notar er utdannet jurist, noe som sikrer at han er i stand til å opplyse partene om de rettslige følgene av en kjøpekontrakt. Han er forpliktet til å opplyse begge parter på samme måte om følgene av handelen. I tillegg til ren opplysning har han til oppgave å sørge for at begge parter forstår kjøpekontrakten fullt ut.

Notaranderkonto: Depotkonto

En notar kan opprette en depotkonto som kjøpesummen overføres til. Dette forhindrer sammenblanding med andre beløp og skaper en oversiktlig og rettslig sikker gjennomføring av kjøpet og gir dessuten en sikker overdragelse av eiendommen til kjøperen.

Nutzfläche: Sekundærareal

Som sekundærareal regner man arealet som ikke regnes som boreal, f.eks. loftsrom, kjellere og trappeoppganger.