Eiendom leksikon

Search for term:

Objektrendite: Eiendomsavkastning

Eiendomsavkastning er et begrep som skriver seg fra eiendomsmeglerbransjen. Det representerer forholdet mellom netto utbytte og kostnadene ved anskaffelse av en fast eiendom. Det gir dermed et grovt overblikk over hvorvidt en eiendomsinvestering lønner seg økonomisk. Jo høyere avkastningene er, desto mer attraktiv er eiendomsinvesteringen. Man skal merke seg at en tidlig høy eiendomsavkastning kan bli spist opp av nødvendige verdibevarende investeringer i fremtiden.