Eiendom leksikon

Search for term:

Planungskosten: Planleggingskostnader

Planleggingskostnader omfatter godtgjøring til arkitekter, bygningsingeniører og andre som tar del i planleggingen. De regnes som en del av de totale byggekostnadene.