Eiendom leksikon

Search for term:

Refurbishment: Renovering

Refurbishment er en moderne måte å pusse opp en eiendom på på forskjellige nivåer. Til dette hører kreativ og bærekraftig modernisering, optimalisering og reposisjonering.

Renovierung: Renovering

Med renovering menes tiltak for å reparere og utbedre feil og mangler i bygninger. Under renovering blir skader som er oppstått på grunn av slitasje reparert. I tillegg kan det involvere estetiske utbedringer, noe som reguleres i leiekontrakten.