Eiendom leksikon

Search for term:

Sachwert: Realverdi

Realverdien er eiendommens verdi og omfatter tomtens verdi, bygningens verdi og verdien av uteanleggene. Den er med på å avgjøre låneverdien til en egenbenyttet eiendom.

Sondernutzungsrecht: Rett til eksklusiv bruk

Dette gir retten til eksklusiv bruk av bestemte områder som egentlig regnes som en del av fellesområdene. Denne retten blir f.eks. gitt til leiligheter i første etasje for hagen eller terrassen, eller for parkeringsplasser. Retten til eksklusiv bruk er regulert i delingserklæringen.

Sonderumlage: Særutgifter

Med særutgifter forstår man uforutsette betalinger for f.eks. reparasjoner som man ikke før har tatt med i beregningen og som derfor ikke kan finansieres gjennom de faste boutgiftene.