Eiendom leksikon

Search for term:

Teilungserklärung: Delingserklæring

Delingserklæringen er huseierens erklæring til matrikkelkontoret om at eiendommen er oppdelt i sameieandeler som er tilknyttet individuelle eiendommer. Med delingserklæringen blir eierskapet til leiligheten og delene rettslig etablert. Delingserklæringen beskriver hvilke deler av eiendommen som eies individuelt og hvilke deler som eies i fellesskap. Videre er særrettigheter for bruk (f.eks. for parkeringsplasser) angitt. Delingserklæringen er en forutsetning for å kunne utarbeide en beboerliste. Først når det er gjort kan man begynne å belaste medeierandelene.

Tilgung: Tilbakebetaling

Dette betegner den regelmessige tilbakebetalingen av et lån av låntageren. I tillegg kommer betalingen av rente. Med en høyere tilbakebetalingsrate blir lånets tilbakebetalingstid kortere. Ved tilbakebetaling over lang tid snakker man om pantelån.