Eiendom leksikon

Search for term:

Verkehrswert: Markedsverdi

Markedsverdien kan fastsettes ved å se på verdien av lignende eiendommer eller ved hjelp av andre metoder for taksering av eiendommer. Det er prisen på en eiendom som kan oppnås på undersøkelsestidspunktet og i vanlige forretningstransaksjoner. Når man fastsetter markedsverdien, ser man også på eiendommens faktiske egenskaper, den øvrige beskaffenheten og eiendommens beliggenhet, uten hensyn til personlige eller uvanlige forhold.

Vorkaufsrecht: Forkjøpsrett

Gjennom forkjøpsretten får en kjøper som er interessert i en eiendom retten til å kjøpe den selv når kjøpskontrakten skal inngås med en tredjepart. Denne retten er på forhånd spesifisert gjennom en kontrakt eller i grunnboken. I tillegg til denne private forkjøpsretten har også kommuner noen ganger en offentlig forkjøpsrett til å erverve eiendommer.