Eiendom leksikon

Search for term:

Wertermittlung: Taksering

Gjennom taksering fastsettes markedsverdien av en eiendom. Denne fastsettes ofte på grunnlag av kjøps- og låneverdien og gjør det mulig å anslå en mulig salgspris for eiendommen.

Wirtschaftsplan: Budsjett

Budsjettet er en overenskomst mellom eiendommer som er inndelt i flere deler som må treffes hvert år. En eiendomsforvalter er ansvarlig for dette og utarbeider normalt budsjettet på forhånd. Her blir inntekter og planlagte utgifter listet opp. Etter at budsjettet er vedtatt må alle leilighetseiere betale dette forskuddet. Før året er omme må bestyreren også legge frem et regnskap og eventuelt kunne betale tilbake eller kreve en tilleggsbetaling.

Wohngeld: Boutgifter

Medlemmene i et boligsameie må med regelmessige mellomrom betale faste forskudd. I utregningen av boutgiftene (også husutgiftene) er alle kostnader inkludert i overensstemmelse med budsjettet. Den enkelte eier kan ved utleie til en viss grad viderebelaste boutgiftene til leietageren. Dette er da «tilleggskostnader ved leie som kan fordeles». I en annen sammenheng betegner begrepet Wohngeld en støtte til betaling av leie for personer med lav inntekt som blir beregnet, bevilget og utbetalt av boligkontorene. Berettigede personer må sende en søknad dit.