sr_feuser_register: Dette skjemaets kontrollkode er tom.